Zajęcia edukacyjno-rozwojowe

Zgodnie z „Planem dnia” stałymi elementami w Żłobku są zajęcia edukacyjno-rozwojowe stymulujące sferę poznawczą (m.in. pamięć, uwagę, myślenie, wyobraźnię, spostrzeżenie), emocjonalną i społeczną malucha oraz gry i zabawy poprzez które dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, właściwych relacji, komunikacji. Ulubioną zabawą naszych podopiecznych jest tunel, który posiada wiele zalet: m.in. pozwala spożytkować nadmiar energii oraz…