Zajęcia sensoryczne

Zajęcia sensoryczne mają na celu poznawanie świata za pomocą zmysłów- wzroku, słuchu, węchu i smaku. Głównym celem zajęć sensorycznych jest optymalne wspieranie rozwoju mózgu. Integracja sensoryczna zapewnia właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny. Stymuluje percepcję wzrokową i słuchową, rozwija umiejętności motoryczne, wspomaga rozwój mowy, aktywizuje komunikację dziecka, rozwija zainteresowania światem oraz kreatywność małego człowieka.