Pierwsze tygodnie działalności Żłobka.

Pierwsze tygodnie działalności Żłobka za nami. W tym czasie najważniejsze dla nas było zbudowanie warunków i atmosfery pełnej wsparcia, opieki, empatii oraz budowania poczucia bezpieczeństwa u dzieci i ich rodziców. Adaptacja do placówki żłobkowej to trudny czas dla całej rodziny dlatego nad prawidłowym przebiegiem procesu adaptacyjnego czuwają opiekunowie, psycholog oraz pielęgniarka. Najlepszym sposobem na zbudowanie zaufania u dzieci, nawiązania pozytywnych relacji z opiekunami jest wspólna zabawa. W ostatnich dniach było jej bardzo dużo. Stałymi elementami stają się też spacery, zajęcia manualne oraz ruchowe.

Więcej zdjęć w galerii: Pierwsze tygodnie